Aktualitások

Az ADR foglalkozásvezetők esedékes továbbképzésére a két évvel ezelőttihez hasonlóan ez évben is a hatóság – a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Képzési és Vizsgáztatási Hatósági Főosztálya (NFM) – és a Veszélyes Áru Szállítási Oktatók és Biztonsági Tanácsadók Egyesülete (VOTE) közös szervezésében kerül sor Felsőtengelicen, a Hotel Orchidea szállodában. A továbbképzés ideje: 2017. október 12. – 13.

 

A Magyar Közlöny 108. számában 2017. július 5-én megjelent:

  • a 177/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet A Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzat kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről
  • a 178/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás „A” és „B” Melléklete kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről
  • a 179/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet A Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv C Függeléke Mellékletének kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről
  • a 26/2017. (VII. 5.) NFM rendelet A Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzat belföldi alkalmazásáról 3
  • a 27/2017. (VII. 5.) NFM rendelet A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) „A” és „B” Mellékletének belföldi alkalmazásáról szóló 61/2013. (X. 17.) NFM rendelet módosításáról
  • a 28/2017. (VII. 5.) NFM rendelet A Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat (RID) belföldi alkalmazásáról szóló 62/2013. (X. 17.) NFM rendelet módosításáról

 

2017. június 8-án az egri Hotel Korona konferenciatermében a tervezett szerinti szakmai előadásokkal kezdődött a VOTE idei (2017 évi) első szakmai programja.

Hir Attila, a VOTE elnöke megnyitó beszédében tájékoztatta a megjelenteket arról, hogy az NFM megküldte a VOTE részére az ADR belföldi alkalmazásáról szóló 61/2013. (X. 17.) NFM rendelet megjelenés előtti módosításokkal elkészült változatát, amelyet a későbbiek során részletesen ismertetett.

A Nemzeti Közlekedési Hatóság átszervezéssel történt megszűnése óta első alkalommal tartotta a VOTE a szakmai programját. Ennek kapcsán Szabó Sándor a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium referense röviden vázolta az átszervezés lényegét és az új szervezeti keretek közötti működés rendjét. Elmondta, hogy az NKH Képzési és Vizsgáztatási Főosztálya az NFM szervezeti rendszerében Képzési és Vizsgáztatási Hatósági Főosztály néven, változatlan feladatkörrel működik a továbbiakban. Kiemelte, hogy az átszervezés kevésbé érintette a képzőszervek munkáját, a szaktanfolyami vizsgák végrehajtása és az okmányok kiadása rendben zajlott az átszervezés kritikus időszakában is.

Vincze Attila András az NFM referense tájékoztatást adott a korábban bevezetett ADR gépjárművezetői tesztlap pontozás tapasztalatairól. Megállapította, hogy az egyszerűbb értékelési módszer bevezetése óta sikeresebbek az ADR vizsgák és jelenleg további módosításokat nem terveznek. Kérdésre válaszolva elmondta, hogy részletes statisztikai adatokat az ősszel esedékes ADR foglalkozásvezetői továbbképzésen tudunk majd bemutatni.

Hir Attila és Szabó Sándor jelezte, hogy elkezdődött az ADR foglalkozásvezetői továbbképzés szervezése, a korábbi jól bevált gyakorlat szerint az NFM a VOTE-val közösen kívánja végrehajtani a feladatot. A tervezett időpont 2017. október 12-13, a helyszín Tengelic.

Hir Attila moderálásával szakmai vita zajlott a katasztrófavédelmi hatóság konkrét ellenőrzései és bírságolásai kapcsán, kiemelt figyelmet fordítva a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó feladataira és a bírságolásokat megelőző szakmai tevékenységére.

2017. június 9-én Sirokon a RUAG Ammotec Magyarország ZRt.-nél üzemlátogatással folytatódott a szakmai program. A cég kézi lőfegyverekhez gyárt lövedékeket, ennek a gyártástechnológiáját mutatták be, majd a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó tevékenységével kapcsolatos üzemi feladatokat ismertették, mint pl.a minősített csomagolás alkalmazása, egyesítő csomagolások, ADR szerinti jelölések, veszélyes áruk átvétele és feladásra előkészítése stb.

 

A veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadókról szóló 25/2014. (IV.30.) NFM rendelet szerint a vállalkozás köteles a tanácsadó személyének kijelöléséről, a tanácsadói kijelölést érint ő változásról a kijelöléstől vagy a kijelölést érintő változástól számított tizenöt napon belül a közlekedési hatósághoz bejelentést tenni. A bejelentéshez formanyomtatvány honlapunkról letölthető

 

Tagjaink részére a levelezés során megadott linkeken letölthetővé váltak az ADR, a RID és az ADN 2017 évi módosításait is tartalmazó jogszabály tervezetek, így időben megtörténhet a felkészülés az "éles" alkalmazásukra.

 

Honlapunkról már letölthető a 2017 évi változásokat is tartalmazó írásbeli utasítás. Figyelem! Alkalmazása az ADR 2017 évi módosítását kihirdető belföldi rendelet megjelenéséig csak a nemzetközi forgalomban közlekedő járművek esetén javasolt.

 

A tagdíj 2017 évre a taggyűlés határozata alapján még mindig 15 000 Ft, amit lehetőségeitekhez képest mielőbb utaljatok át a VOTE Szigetvári Takarékszövetkezetnél vezetett számlájára.

  • Név: VOTE
  • Számlaszám: 50800111-11079075

Amennyiben a tagdíjat vállalkozás utalja, kérlek, a megjegyzés rovatban tüntesd fel a tag nevét.